Følg Lerøy Seafood Group

Fet fisk bra for hjernen

Nyhet   •   jul 08, 2016 10:48 CEST

60% av hjernen består av fett og forskere antar at anslår at 30% av dette fettet er omega-3 fettsyrer. Omega-3 er nødvendig for å utvikle cellene i koppen vår, og fet fisk er derfor viktig hjerneføde.

Flere studier har bekreftet at fet fisk virker positivt inn på mental helse. Professor Siv Kvernmo skal i gang med en ny og større undersøkelse for å sjekke om omega-3 kan bedre ADHD-symptomer uten bruk av medisiner.

Tidligere ble den positive effekten av omega-3 fettsyrer kun assosiert med hjerte- og karlidelser. Nå viser imidlertid flere undersøkelser at omega-3 fettsyrer også er viktige for hjernen ved at de har positiv effekt på atferd, læringsevne, konsentrasjon og mental helse.

Siv Eli Kvernmo, professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitet i Tromsø, forteller at flere store analyser bekrefter at omega-3 har en effekt hos barn og unge med ADHD.

– Analysene viser samtidig et klart behov for nye og større undersøkelser med bedre metoder, lengre forskningstid og store doser av frie fettsyrer for å kunne stadfeste teorien, fremhever Kvernmo.

Starter ny studie

Professoren fra Tromsø er nå i gang med forberedelsene til en studie der hun tar for seg nettopp sammenhengen mellom omega-3 og færre symptomer på ADHD.

Planlagt oppstart for undersøkelsen er høsten 2016.

– Formålet med studien er å sjekke om omega-3 reduserer symptomer på alt fra hyperaktivitet og impulsivitet til oppmerksomhetsvansker og lærevansker hos barn som har fått diagnosen ADHD, sier Kvernmo.

Professoren forteller videre at studien kommer til å inkludere rundt 350 barn i Helse Nord, som har blitt henvist til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

– Barna vil bli tilfeldig inndelt i to grupper, som henholdsvis blir tildelt omega-3 og placebo i 16 uker, informerer hun.

Fet fisk for hjernen

Kvernmo legger til at fisk, og da spesielt fet fisk som laks, makrell og ørret, inneholder de viktige frie fettsyrene omega-3 og omega-6.

– Førstnevnte er svært viktig og nødvendig for oppbyggingen av hjerneceller og nervebaner, sier hun.

Professoren forklarer at ved for lite inntak av frie fettsyrer viser forskning at hjernecellene ikke vil bli tilført de nødvendige byggesteinene for å kunne fungere optimalt eller danne viktige signalstoffer i hjernen som er nødvendige for overførselen av signaler mellom nervecellene.

– Resultatet av dette kan være at det bidrar til at barnet blir forsinket i utviklingen, får lærevansker, psykiske problemer og atferdsproblemer, sier hun.

Professoren fra Universitetet i Tromsø forteller at ADHD er en hjerneorganisk forstyrrelse som omkring fem prosent av norske barn lider av.

– De fleste blir behandlet med medisiner, men disse kan gi bivirkninger. Vi ønsker nå å se på om omega-3 som finnes i fet fisk kan redusere symptomene uten bruk av medisiner, sier hun.

Enkelt og trygt

Kvernmo ser frem til å arbeide videre med dette fagfeltet, og forske ytterligere på de positive trendene fra metaanalysene som bekrefter at omega-3 har en effekt på barns psykiske helse.

– Viser det seg at dataen derfra holder stikk i senere forskning, vil mer fet fisk i kostholdet være et godt og enkelt forebyggende hverdagstiltak som kan settes i verk av de personene som barnet er tryggest på og i den konteksten som er barnet nærmest, nemlig familien, sier hun.

Professoren legger til at å endre familiers kosthold til et større inntak av fisk er et av de viktigste tiltakene for å bedre helse hos barn.

– Videre er dette en «behandling» som er rimelig, lite tidkrevende og med svært få eller ingen bivirkninger, sier Siv Eli Kvernmo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.