Følg Lerøy Seafood Group

Gravide spiser for lite fisk

Nyhet   •   sep 22, 2015 22:45 CEST

Fisk bidrar til positiv utvikling av nervesystemet hos foster og spedbarn.

– Gravide eller ammende som spiser mindre enn tilsvarende ett til to fiskemåltider i uken kan gå glipp av fordelene som fisken gir for utvikling av babyens nervesystem, sier Janneche Utne Skåre.
Hun er medlem i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) som nylig har gjort en grundig vurdering av nytten og risikoen ved å spise fisk. Rapporten underbygger dermed Helsedirektoratets kostråd om fisk, og viser at det ikke er grunnlag for å anbefale egne varsomhetsregler for gravide. Den viser tvert i mot hvor viktig det er at denne gruppen får i seg fisk.

Spiser mindre enn snittet
I Norge anbefaler myndighetene å spise tilsvarende to til tre fiskemåltider i uken. I undersøkelsen til VKM kom det frem at nordmenn i gjennomsnitt spiser i tråd med anbefalingene. Det gjør derimot ikke gravide. De spiser kun tilsvarende litt over ett fiskemåltid i uken.
– Dette er bekymringsfullt da det er nettopp gravide som trenger de unike næringsstoffene i fisk mest. Både med tanke på seg selv og med tanke på barnet, sier Skåre.
En undersøkelse forskere ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) har gjort peker også på for lavt inntak av fisk blant gravide.
– Gravide kvinner spiser under halvparten av anbefalt daglig mengde, forteller forsker ved NIFES, Maria Wik Markhus.

Sammenheng med fødselsdepresjon
Markhus har forsket på sammenhengen mellom fiskekonsum, mental helse og spedbarns utvikling. Hun viser til at denne forskningen indikerer en sammenheng mellom fiskeinntak og fødselsdepresjon.
– I en studie fant vi nylig at en lav marin omega-3 status hos mødrene under svangerskapet hang sammen med et høyere nivå av depressive symptomer hos mødrene etter fødselen, forteller Markhus som avsluttet sin doktorgrad i mars i år.
Markhus påpeker at fiskeinntaket ikke utelukkende trenger å basere seg på middag. Fisk kan gjerne bli brukt som pålegg og dermed bidra til å dekke behovet gjennom flere av dagens måltider. Seks porsjoner med fiskepålegg tilsvarer ofte ett middagsmåltid.

Det nye virkelighetsbildet
VKMs rapport – som først ble offentliggjort i desember 2014 – er en oppfølging til en tilsvarende rapport fra 2006. Den gang fant VKM et miljøgiftnivå som gjorde at komiteen mente det var grunnlag for å si at kvinner i fruktbar alder ikke burde spise mer enn 400 gram fet fisk i uken.
Den nye rapporten viser derimot at miljøgifter i oppdrettslaks har gått ned med mellom 50 og 70 prosent fra nivåer som allerede var godt under myndighetenes fastsatte grenseverdier.
– Dette betyr at du trygt kan spise oppdrettsfisk. Begrensningen vi kom med i 2006 er ikke lengre gjeldende. Etter å ha vurdert fordelene ved å spise fisk, det vil si næringsstoffer i fisk og helsegevinster på den ene siden og helserisiko fra miljøgifter og andre uønskede stoffer på den andre siden, så er hovedkonklusjonen at fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer. Dette gjelder også for gravide, sier Skåre.
Med VKMs ferske beregninger kan du spise over ett kilo oppdrettsfisk i uken uten å få i deg skadelige mengder av miljøgifter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.