Følg Lerøy Seafood Group

​Lavt høstet volum, men rekordtall per tredje kvartal

Pressemelding   •   nov 10, 2016 08:10 CET

Merder og vinter - Q3 2016 resultater fra Lerøy Seafood Group

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse på MNOK 481 i tredje kvartal 2016, mot MNOK 253 i samme periode i 2015. Resultatet tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK 15,2 mot NOK 6,2 på samme tid i fjor.

* Lerøy Seafood Group oppnår den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat per tredje kvartal i konsernets historie, forteller konsernleder Henning Beltestad. Det er vi selvsagt meget fornøyd med. Kvartalet har også vært preget av biologiske utfordringer, lavere snittvekter enn forventet og høyere kostnader enn normalt, fortsetter Beltestad.

* Konsernet valgte å ta ut betydelige volum i et godt marked gjennom andre kvartal 2016 og gikk inn i tredje kvartal med 10 % lavere biomasse enn i samme periode i fjor, forklarer konsernleder Henning Beltestad. Dette har gitt konsernet høyere fleksibilitet i tidspunkt for uttak gjennom kvartalet, og med bakgrunn i konsernets markedsvurderinger har konsernet høstet et noe begrenset volum og valgt å bygge biomasse gjennom kvartalet, sier han. Et lavere høstet volum i tredje kvartal sammen med en høyere kontraktsandel, har medført lavere prisoppnåelse. Konsernet har imidlertid forventninger om et høyere høstet volum, en betydelig bedre prisoppnåelse og lavere uttakostnader i inneværende kvartal, forteller Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på MNOK 4.268 i tredje kvartal 2016 sammenlignet med MNOK 3.295 i samme periode i 2015. Høstet volum i tredje kvartal 2016 er 22 % lavere enn samme periode i fjor. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i tredje kvartal 2016 på MNOK 534 mot MNOK 231 i samme periode i 2015.

Oppkjøpet av aksjene i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS ble gjennomført den 31. august 2016. LSG ble majoritetseier i begge selskaper med et eierskap på henholdsvis 67 % og 74 %. Som følge av transaksjonene er Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS konsolidert i LSG sine tall fra og med september 2016. Konsolideringen av disse hadde en positiv effekt på driftsresultat før verdijustering av biomasse i kvartalet på MNOK 13. 

Lerøy er et av verdens største sjømatkonsern med røtter tilbake til 1899. Omsetningen i 2015 var på drøye 13 milliarder kroner. Hovedkontoret er i Bergen og bedriften har rundt 2 500 ansatte i inn- og utland.
www.leroy.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.