Følg Lerøy Seafood Group

Lerøy Seafood Group ASA kjøper Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS.

Pressemelding   •   jun 03, 2016 11:28 CEST

Lerøy Seafood Group ASA har inngått avtale med Aker Capital AS og Aker Capital II AS vedrørende erverv av aksjer i Havfisk ASA samt aksjer i Norway Seafoods Group. Lerøy har også forpliktet seg til å erverve ytterligere aksjer i Havfisk fra Fausken Invest AS. Ervervene representerer 64,4% og 73,6% av den samlede aksjekapitalen i henholdsvis Havfisk og Norway Seafoods, og omfatter den samlede aksjebeholdningen til Aker Capital AS, Aker Capital II AS og Fausken Invest AS i disse selskapene.

Disse ervervene vil i vesentlig grad styrke Lerøys posisjon innen det europeiske hvitfisk segmentet og sikrer eierskap og tilgang til mer enn 100.000 tonn råmaterialer av hvitfisk.
Gjennom Lerøys veletablerte integrerte verdikjede for laksefisk, foreligger et vesentlig potensiale til verdiskapning gjennom en ytterligere utvikling av markedet for hvitfisk og gjennom dannelsen av den ledende leverandøren av fersk/«refreshed» sjømat med et fullt assortiment av sjømatprodukter.

Gjennomføringen av transaksjonene er betinget av godkjennelser fra Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter. Etter gjennomføring må Lerøy opprettholde sin stilling som majoritetsaksjonær i henhold til gjeldende unntak fra norske forskrifter vedrørende eierskap til trålfiskelisenser / fangstkvoter. Gjennomføringsdatoen for transaksjonene vil være avhengig av når de nødvendige regulatoriske godkjennelser oppnås.

Om Havfisk og Norway Seafoods

Havfisk er Norges største trålrederi med ~11% av det totale antall norske fangstkvoter for hvitfisk. Samlet fangst på årsbasis utgjør omlag 60.000 tonn (hodekuttet sløyet vekt). I 2015 utgjorde samlet fangst 58.200 tonn, herunder 28.900 tonn torsk, 7.900 tonn hyse og 9.100 tonn sei. Havfisk har en svært moderne flåte bestående av 9 fartøyer (i tillegg til ett nybygg som er under bygging). Alle volumer sløyes om bord. I 2015 omsatte Havfisk for NOK 1.131 millioner.

Norway Seafoods er et av Europas største foredlings-, salgs- og distribusjonsselskap for hvitfisk. Norway Seafoods har Norges største mottaksnettverk for hvit, med 13 stasjoner langs kysten av Nord-Norge. Totalt håndterer selskapet mer enn 70.000 rundvekt-ekvivalenter av hvitfisk som er kjøpt fra mer enn 600 fartøyer. Norway Seafoods har 9 primære prosesseringsfasiliteter (8 i Norge, 1 i Danmark), samt 3 sekundære produksjonsfasiliteter (2 i Norge, 1 i Danmark). I 2015 omsatte selskapet for totalt NOK 1.979 millioner.

Et klart strategisk rasjonale

Lerøy er i dag en av de ledende sjømatleverandørene til det europeiske retail-markedet, med et bredt distribusjonsnettverk. Lerøy leverer allerede et bredt spekter av sjømat, og selskapet har vært en av de ledende drivkreftene bak produktutviklingen som har skjedd innen segmentet fersk laks.

Nedstrømsmarkedet for hvitfisk er underutviklet sammenlignet med markedet for laks. De kombinerte selskapene er ideelt posisjonert for å utvikle dette markedet, og derigjennom øke verdien på hvitfisk. For å kunne drive denne utviklingen er det svært viktig å eie og ha tilgang til råmaterialer, og de mer enn 100.000 tonn med hvitfisk som Havfisk og Norway Seafoods tilfører vil være svært attraktiv for videreutvikling av Lerøy.

- Kombinasjonen av Lerøy, Havfisk og Norway Seafoods vil oppfylle Lerøys langsiktige strategiske målsetning om å bli en fullt integrert leverandør av sjømat, som ikke bare leverer rødfisk, men også hvitfisk. At Lerøy vil kunne tilby sikre leveranser av både rød og hvitfisk er attraktivt for våre kunder og vil sette Lerøy i en unik posisjon, sier Helge Singelstad, styreleder i Lerøy.

- Dette strategiske grepet setter Lerøy i en posisjon der selskapet kan fortsette sin langsiktige utvikling i retning av selskapets visjon om å bli en av verdens mest lønnsomme globale leverandører av bærekraftig sjømat av høy kvalitet, fortsetter Helge Singelstad.

- De viktigste trendene i markedet for global sjømat er produktutvikling, sporbarhet, kostnadseffektivitet gjennom verdikjeden, troverdighet og kontinuitet i leveranser og kvalitet. Å få eierskap og tilgang til mer enn 100.000 tonn hvitfisk gir Lerøy en unik mulighet til å bli en reell totalleverandør av ferske/ «refreshed» sjømatprodukter, sier Henning Beltestad, administrerende direktør i Lerøy.

- Jeg er fullt kommitert og ser frem til å begynne å arbeide sammen med ledelse og ansatte i Havfisk og Norway Seafoods, fortsetter Henning Beltestad.


Betydelig synergipotensiale

Integreringen av Norway Seafoods i Lerøys primære prosesserings- og kildenettverk inn i Lerøys sluttmarked for ferske fiskeporsjoner og distribusjons- og salgsorganisasjon vil på kortere sikt medføre et klart synergipotensiale og stordriftsfordeler.

På mellomlang sikt vil det være et klart potensiale for å skape verdier gjennom økt etterspørsel etter hvitfisk.

- Vi er trygge på at vi vil være i en posisjon til å ytterligere øke verdien på hvitfisk, og skape vesentlige verdier gjennom denne transaksjonen, avslutter Henning Beltestad.

Om Lerøy Seafood Group ASA

Lerøy Seafood Group er den ledende eksportøren av sjømat fra Norge og søker å tilby sjømatprodukter i Norge og internasjonalt gjennom utvalgte distributører til produsenter, institusjonelle husholdninger og forbrukere. Gruppens kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, prosessering av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, i tillegg til produktutvikling. Gruppen driver sin virksomhet gjennom et antall datterselskaper primært i Europa, gjennom et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene. Gruppens målsetting er å tilfredsstille kundens krav til kostnadseffektive og løpende leveranser av et bredt utvalg av sjømatprodukter av høy kvalitet.

Visjonen til Lerøy Seafood Group er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Helge Singelstad, styreleder, +47 916 61 001
Henning Beltestad, CEO, +47 911 43 545
Sjur S. Malm, CFO, + 47 417 72 020

Lerøy er et av verdens største sjømatkonsern med røtter tilbake til 1899. Omsetningen i 2015 var på drøye 13 milliarder kroner. Hovedkontoret er i Bergen og bedriften har rundt 2 300 ansatte i inn- og utland.
www.leroy.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.